Miernicy s.c. -> Zakres usług  
Zakres usług Miernicy s.c.
O NAS ZAKRES USŁUG REALIZACJE KONTAKT DOJAZD Program
tachometr
 

Zakres usług:

 • Wykonywanie map do celów projektowych w wersji analogowej lub cyfrowej.
  • mapy do celów informacyjnych.
  • mapa własnościowa.
  • pozyskiwanie uzgodnień branżowych.
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
 • Wytyczenia budynków i budowli oraz bieżąca obsługa inwestycji.
 • Inwentaryzacje geodezyjne.
  • inwenatryzacja powykonawcza obiektów wraz z naniesieniem obiektu do zasobu geodezyjnego.
 • Podziały nieruchomości.
  • opracowanie wstępnych projektów podziału.
  • badanie ksiąg wieczystych.
  • wydzielenie i pomiar działek w terenie.
  • opracowanie projektów podziału oraz dokumentów do celów prawnych: wyciąg główny, opis i mapa.
 • Tworzenie systemów GIS (SIT).
  • mapy cyfrowe w formatach dwg, dxf.
  • mapy cyfrowe sieci uzbrojenia terenu wg rozporządzenia, również na indywidualne zlecenie instytucji branżowych.
  • tworzenie ewidencji dróg wg rozporządzenia.
  • tworzenie planów miast i gmin.
 

"MIERNICY" s.c.    44-200 Rybnik    ul. Piłsudskiego 4    skr. poczt. 87    tel/fax. 32 4221120    e-mail: biuro@miernicy.com.pl