Miernicy s.c. -> Realizacje  
Realizacje
O NAS ZAKRES USŁUG REALIZACJE KONTAKT DOJAZD Program
w czasie wykonywania pomiaru GPS-em w czasie wykonywania pomiaru GPS-em ręczny terminal GPS
 

Obecne realizacje:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin II cz. 1 - dokończenie robót
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybnika - Kłokocin - zadanie II
  • Zadanie nr 7 i 9a "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie dzielnica Biertułtowy i Obszary" realizowany w ramach projektu.Ochrona wód dorzeczu górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim
  • Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach. Kontrakt nr 8A :Budowa sieci wo.-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach .Kontrakt 7 :Budowa sieci wod.-kan. W dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach-Obszar Północny Zachód
  • Kontrakt W2B , zadanie 2.2 "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie BI ,BII ,BIII ,BIV w Knurowie. Kontrakt W3 , zadanie 2.3 :Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie FI w Knurowie
  • Budowa hali produkcyjnej z ocynkownią i częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą w Rydułtowach


Wykonanie mapy Gminy Świerklany


Budowa III kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Rybniku


Budowa Hospicjum przy ulicy Promiennej w Żorach


Rybnik, Ul. Budowlanych 110
http://www.tesco.pl/


Rybnik Ul. 3-go Maja - były PKS
http://www.biedronka.pl/

budowa na wysypisku Kolberga
budowa Zakładu Przerobu Odpadów Komunalnych - Boguszowice Ul. Kolberga


Oświetlenie przy ulicy Kościuszki w Rybniku


Ruda Śląska - obsługa budowy kanalizacji


Rybnik ul. Leszczyńskiego - obsługa budowy osiedla


Budowa strefy ekonomicznej w Rydułtowach


Remont ul. Żorskiej od ronda przy Makro do ulicy Brzezińskiej


Budynek przy ulicy Łony

 

"MIERNICY" s.c.    44-200 Rybnik    ul. Piłsudskiego 4    skr. poczt. 87    tel/fax. 32 4221120    e-mail: biuro@miernicy.com.pl