Miernicy s.c. -> Program regionalny  
MIERNICY s.c.  44-200 Rybnik  ul. Piłsudskiego 4  skr. poczt. 87  tel/fax. 032 4221120
O nas
Zakres usług
Realizacje
Kontakt
Dojazd
Program
 

Nasza firma znalazła się w grupie przedsiębiorstw, którym w ramach
"Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"
przyznano dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego. Pozyskane z dotacji
środki finansowe pozwoliły na zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego
oraz specjalistycznego oprogramowania, które w znaczący sposób wpłynęły na wzrost
konkurencyjności i innowacyjności naszego przedsiębiorstwa.
W zakresie wydatków inwestycyjnych znalazł się zakup:

  • oprogramowania AutoCAD LT 2011 oraz CADRaster 2011, które jest narzędziem służącym do tworzenia aktualizacji, prezentacji i analizy map oraz konwersji danych mapowych pomiędzy różnymi formatami;
  • stacji pomiarowej (tachimetr), która jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym wykonywanie pracy w sposób znacznie szybszy, dokładniejszy i niezawodny przy zachowaniu łatwości w obsłudze;
  • zestawu GPS stanowiącego funkcjonalne i zaawansowane technologicznie modułowe zestawienie sprzętu, który umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów przy redukcji obciążenia pracy pracownika i jednoczesnym wzroście jego produktywności.

Program regionalny
Nazwa projektu"System Informacji Geograficznej - modernizacja procesu produkcji w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności mikroprzedsiębiorstwa
Miernicy z Rybnika"
Nazwa Beneficjenta"Miernicy" s.c.
Całkowite wydatki w ramach projektu100 381,41 zł
Wartość dofinansowania48 811,43 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

Opracowanie LPGraphic ®

"MIERNICY" s.c.    44-200 Rybnik    ul. Piłsudskiego 4    skr. poczt. 87    tel/fax. 32 4221120    e-mail: biuro@miernicy.com.pl